Tương lai của GameFi : GameFi 2.0

GameFi đứng ở giao điểm của DeFi, trò chơi và NFT. Nó lấy tốt nhất của người khác và là khép kín. Nó đã trải qua một loạt các vụ nổ trong mùa hè này. Các dự án đầu tư như AXS, MANA, SAND, v.v. đã tăng gấp nhiều lần hoặc thậm chí Với mức … Đọc tiếp Tương lai của GameFi : GameFi 2.0